Detalji o fotografiji
Viola alba Besser

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Viola alba Besser

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/viola-alba.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.