Detalji o fotografiji
Viola arvensis Murray

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Viola arvensis Murray

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/viola-arvensis4.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.