Detalji o fotografiji
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2002

Vrsta:

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/viola-silvestris.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.