Detalji o fotografiji
Picea omorika (Pančić) Purkyne

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Picea omorika (Pančić) Purkyne

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/picea-omorica.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.