Detalji o fotografiji
Narcissus pseudonarcissus L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Narcissus pseudonarcissus L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/narcissus-pseudonarcissus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.