Detalji o fotografiji
Butomus umbellatus L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Butomus umbellatus L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR31

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/butomus-umbellatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.