Detalji o fotografiji
Panicum capillare L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Panicum capillare L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/panicum-capillare.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.