Detalji o fotografiji
Asplenium ruta-muraria L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Asplenium ruta-muraria L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/asplenium-ruta-muraria2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.