Detalji o fotografiji
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Snežana Pešić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/platyrhinus-resinosus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.