Detalji o fotografiji
Protapion schoenherri (Boheman, 1839)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Protapion schoenherri (Boheman, 1839)

Identifikator:

Snežana Pešić

Lokacija:

DR44

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/protapion-schoenherri.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.