Detalji o fotografiji
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2003

Vrsta:

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Oldrich Nedved

Lokacija:

DR71

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/adalia-bipunctata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.