Detalji o fotografiji
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Oldrich Nedved

Lokacija:

DR71

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/adalia-decempunctata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.