Detalji o fotografiji
Lethrus apterus (Laxmann, 1770)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Lethrus apterus (Laxmann, 1770)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DQ09

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/lethrus-apterus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.