Detalji o fotografiji
Anomala dubia (Scopoli, 1763)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Anomala dubia (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/anomala-dubia.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.