Detalji o fotografiji
Larus ridibundus Linnaeus, 1766

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Larus ridibundus Linnaeus, 1766

Identifikator:

Nikola Stojnić

Lokacija:

DR20

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/larus-ridibundus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.