Detalji o fotografiji
Tringa ochropus Linnaeus, 1758

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Tringa ochropus Linnaeus, 1758

Identifikator:

Nikola Stojnić

Lokacija:

DR20

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/tringa-ochropus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.