Detalji o fotografiji
Arion rufus (Linnaeus 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Arion rufus (Linnaeus 1758)

Identifikator:

Božana Karaman

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/arion-rufus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.