Detalji o fotografiji
Arion fasciatus (Nilsson, 1823)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Arion fasciatus (Nilsson, 1823)

Identifikator:

Božana Karaman

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/arion-fasciatus2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.