Detalji o fotografiji
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/bithynia-tentaculata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.