Detalji o fotografiji
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Jadranka Štetić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/vulpes-vulpes.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.