Detalji o fotografiji
Dama dama (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Dama dama (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Jadranka Štetić

Lokacija:

CQ79

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/dama-dama2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.