Detalji o fotografiji
Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)

Identifikator:

Jadranka Štetić

Lokacija:

DR11

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/nannospalax-leucodon2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.