Detalji o fotografiji
Glis glis (Linnaeus, 1766)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Glis glis (Linnaeus, 1766)

Identifikator:

Jadranka Štetić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/glis-glis3.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.