Detalji o fotografiji
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Identifikator:

Jadranka Štetić

Lokacija:

DR11

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/rhinolophus-ferrumequinum2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.