Detalji o fotografiji
Sus scrofa Linnaeus, 1758

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Identifikator:

Jadranka Štetić

Lokacija:

CQ79

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/sus-scrofa2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.