Detalji o fotografiji
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Identifikator:

Jadranka Štetić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/eptesicus-serotinus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.