Detalji o fotografiji
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Identifikator:

Andrej Čonti

Lokacija:

DR11

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/miniopterus-schreibersii2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.