Detalji o fotografiji
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Identifikator:

Andrej Čonti

Lokacija:

CR97

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/pipistrellus-kuhlii3.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.