Detalji o fotografiji
Aceria quercina (Canestrini 1891)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Aceria quercina (Canestrini 1891)

Identifikator:

Radmila Petanović

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/g-galls/aceria-quercina2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.