Detalji o fotografiji
Lyctocoris dimidiatus (Spinola, 1837)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Lyctocoris dimidiatus (Spinola, 1837)

Identifikator:

Ljiljana Protić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/lyctocoris-dimidiatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.