Detalji o fotografiji
Euides speciosa (Boheman, 1845)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Euides speciosa (Boheman, 1845)

Identifikator:

Gernot Kunz

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/euides-speciosa.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.