Detalji o fotografiji
Sciocoris distinctus Fieber, 1851

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Sciocoris distinctus Fieber, 1851

Identifikator:

Jelena Šeat

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/neottiglossa-pusilla.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.