Detalji o fotografiji
Maccevethus caucasicus (Kolenati, 1845)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Maccevethus caucasicus (Kolenati, 1845)

Identifikator:

Ljiljana Protić

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/maccevethus-corsicus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.