Detalji o fotografiji
Brachytron pratense (Muller, 1764)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Brachytron pratense (Muller, 1764)

Identifikator:

Svetozar Santovac

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/brachytron-pratense.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.