Detalji o fotografiji
Cicadetta montana (Scopoli, 1772)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Cicadetta montana (Scopoli, 1772)

Identifikator:

Gernot Kunz

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/cicadetta-montana3.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.