Detalji o fotografiji
Corythucha ciliata (Say, 1832)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Corythucha ciliata (Say, 1832)

Identifikator:

Ljiljana Protić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/corythucha-ciliata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.