Detalji o fotografiji
Harmonia axyridis (Pallas 1773)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Harmonia axyridis (Pallas 1773)

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/harmonia-axyridis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.