Detalji o fotografiji
Erpobdella lineata (Müller 1774)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Erpobdella lineata (Müller 1774)

Identifikator:

Momir Paunović

Lokacija:

CQ89

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/erpobdella-lineata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.