Detalji o fotografiji
Saxicola torquata (Linnaeus 1766)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Saxicola torquata (Linnaeus 1766)

Identifikator:

Nikola Stojnić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/saxicola-torquata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.