Detalji o fotografiji
Aulagromyza populi (Kantelbach 1864)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Aulagromyza populi (Kantelbach 1864)

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/h-miners/aulagromyza-populi2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.