Detalji o fotografiji
Hippodamia tredecimpunctata Linnaeus 1758

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Hippodamia tredecimpunctata Linnaeus 1758

Identifikator:

Oldrich Nedved

Lokacija:

DR71

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/hippodamia-tredecimpunctata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.