Detalji o fotografiji
Varroa jacobsoni Oudemans 1904

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Varroa jacobsoni Oudemans 1904

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR71

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/varroa-jacobsoni.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.