Detalji o fotografiji
Rhinusa asellus (Gravenhorst 1807)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Rhinusa asellus (Gravenhorst 1807)

Identifikator:

Snežana Pešić

Lokacija:

DR11

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/rhinusa-asellus2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.