Detalji o fotografiji
Stenocarus ruficornis (Stephens 1831)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Stenocarus ruficornis (Stephens 1831)

Identifikator:

Snežana Pešić

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/stenocarus-ruficornis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.