Detalji o fotografiji
Phyllonorycter coryli (Nicelli 1851)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Phyllonorycter coryli (Nicelli 1851)

Identifikator:

Dejan Stojanović

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/h-miners/phyllonorycter-coryli.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.