Detalji o fotografiji
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Imre Krizmanić

Lokacija:

DR20

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/rana-esculenta.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.