Detalji o fotografiji
Cicindela campestris Linne, 1758

Autor:

Boženka Hric

Godina:

2011

Vrsta:

Cicindela campestris Linne, 1758

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Slika u punoj veličini:

387388 Cicindela campestris 3.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.