Detalji o fotografiji
Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2011

Vrsta:

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Identifikator:

Miloš Popović

Lokacija:

FP05

Slika u punoj veličini:

20110726_IMG_5167 (veb).jpg

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.