Detalji o fotografiji
Salix caprea L.

Autor:

Jožef Dožai

Godina:

2011

Vrsta:

Salix caprea L.

Identifikator:

Jožef Dožai

Lokacija:

CS90

Slika u punoj veličini:

salix.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.