Detalji o fotografiji
Ornithogalum boucheanum Ascherson

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2011

Vrsta:

Ornithogalum boucheanum Ascherson

Identifikator:

Dejan Ranković

Lokacija:

FP29

Slika u punoj veličini:

20110419_img_6153 (veb).jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.